Alice Garpenschöld
OM PMS-FÖRBUNDET
För ökad medvetenhet om PMS/PMDS

PMS-förbundet är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som arbetar för att synliggöra och öka förståelsen för PMS/PMDS bland drabbade och anhöriga på en samhällsnivå. Förbundet har varit aktivt sedan 2014 och består av en styrelse om en ordförande, sex medlemmar samt en suppleant.

Som en förening i ständig utveckling ser vi det som vår främsta uppgift att löpande sprida kunskap och fakta om PMS/PMDS, närvara aktivt på sociala medier och vara en röst utåt för drabbade och anhöriga. Du är aldrig ensam! På vår hemsida hittar du all samlad fakta kring PMS/PMDS tillsammans med tips, råd och länkar. Vi vill också rekommendera vår Facebookgrupp Vi som lever med PMS & PMDS där du som drabbad kan ställa frågor och/eller dela med dig av dina egna erfarenheter. Som anhörig till någon med PMDS rekommenderar vi dig i första hand att söka upp någon av de anhöriggrupper som finns på Facebook, en av dem är Anhöriga till personer som lever med PMS/PMDS. Du hittar oss alltid på Instagram, Facebook och LinkedIn. Kontakta oss i styrelsen på info@pmsforbundet.se. Och du, ingen ska behöva lida i det tysta – tillsammans är vi starka.

HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDE
Hej och hjärtligt välkommen hit,

Vårt sjukdomstillstånd är både omtvistat och svårt. Vi har en gynekologisk sjukdom som ger bland annat psykiska besvär, men även fysiska. Forskningen går framåt, sakta men säkert, vi följer den noggrant och med förhoppningen att det snart ska komma ett riktat läkemedel.

Jag har haft PMDS sedan min första mens, jag visste det inte då men mitt otroligt usla självförtroende och min låga självbild var ett symtom på detta. Min resa började där och slutade för 6 år sedan, när jag var 42 år. Då hade min make fått nog av utbrott, tårar, självskadebeteende och min depression. Han bad mig söka hjälp. Jag hade turen och hamnade hos en kunnig gynekolog som kunde hjälpa mig. Sedan den dagen har jag lärt mig så mycket om mig själv och hur jag ska leva för att vara mitt bästa jag hela månaden.

Vi i förbundet hoppas att ni som hittat hit kan få råd, tips och hjälp i er situation. Jag vill också bara säga att ni är inte ensamma, det finns hjälp att få.

Ulrika Engmér Sandström, förbundsordförande PMS-förbundet

BLI MEDLEM I PMS-FÖRBUNDET

Som medlem i PMS-föreningen bidrar du i vårt arbete
med att öka kunskap och medvetenhet kring PMS och
PMDS – för förbättrat stöd och ökad hälsa bland drabbade.
PMS-förbundet är en ideell förening som är helt beroende av finansiellt stöd. Ett litet bidrag till oss ger stor
effekt – därför gör ditt medlemskap skillnad! Som medlem får du ta del av förbundets medlemsbrev med nyheter och aktuell information om verksamheten liksom av nätverk, aktiviteter och rabatter. Du har även rösträtt vid vårt årsmöte, som är förbundets högsta beslutande organ.

Stort tack

Tack till alla er som hjälpt till med utvecklandet av denna hemsida, utan er hade det aldrig gått.

Text: Jennie Nysted
Granskning: Professor Marie Bixo, Umeå universitet
Design: Emma Österberg
UX-design: Malin Dotevall & Gabriella Back
Illustration: Alice Garpenschöld
Research, hemsida & projektledning: Marika Berglind-Ekman
Övrigt tack: Sofia Bugge & Jennie Hilli Sjöqvist i PMS-förbundets styrelse

Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress och få de senaste nyheterna från PMS-förbundet.