Hej och välkommen till PMS-förbundet. Här hittar du fakta om PMS/PMDS, får reda på mer om du misstänker att du lider av PMS/PMDS och hittar stöd & hjälp så att du som drabbad eller anhörig kan navigera i vardagen. Självklart kan du också bli medlem och stödja PMS-förbundets viktiga arbete.

Stötta PMS-förbundet

Som medlem i PMS-förbundet bidrar du i vårt arbete med att öka kunskap och medvetenhet kring PMS och PMDS – för förbättrat stöd och ökad hälsa bland drabbade. PMS-förbundet är en ideell förening som är helt beroende av finansiellt stöd. Ett litet bidrag till oss ger stor effekt – därför gör ditt medlemskap skillnad! Som medlem får du ta del av förbundets medlemsbrev med nyheter och aktuell information om verksamheten liksom av nätverk, aktiviteter och rabatter. Du har även rösträtt vid vårt årsmöte, som är förbundets högsta beslutande organ.