PMS-Förbundet | Bli medlem
153
page-template-default,page,page-id-153,page-child,parent-pageid-86,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Bli medlem och stötta vårt viktiga arbete!

 

Som medlem i PMS-föreningen bidrar du i vårt arbete med att öka kunskap och medvetenhet kring PMS och PMDS – för förbättrat stöd och ökad hälsa bland drabbade.

PMS-förbundet är en ideell förening som är helt beroende av finansiellt stöd. Ett litet bidrag till oss ger stor effekt – därför gör ditt medlemskap skillnad!

Som medlem får du ta del av förbundets medlemsbrev med nyheter och aktuell information om verksamheten liksom av nätverk, aktiviteter och rabatter. Du har även rösträtt vid vårt årsmöte, som är förbundets högsta beslutande organ.


Bli medlem HÄR!

 

 

 

Dataskyddsförordningen (GDPR)

De uppgifter du lämnar i samband med betalningen av ditt medlemskap används enbart till vårt medlemsregister och dina uppgifter kommer inte att delas till någon tredje part och aldrig spridas utanför PMS-förbundet.

Vi behöver dina personuppgifter till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig via medlemsbrevet med nyheter och information kring föreningens verksamhet. Vill du inte ta del av förbundets medlemsbrev behöver du inte ange din mailadress.

Genom att betala in medlemsavgiften godkänner du att uppgifterna du lämnar här sparas och behandlas av PMS-förbundet under den tid du är medlem i föreningen samt upp till 2 år efter avslutat medlemskap, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta är för att vi ska kunna administrera vårt medlemssystem samt kunna redovisa medlemsregister till våra ev. bidragsgivare.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig och nås via info@pmsforbundet.se

Som medlem har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, att få felaktiga personuppgifter rättade samt att lämna in klagomål till Datainspektionen. Mer information om Dataskyddsförordningen (GDPR) och dina rättigheter finner du HÄR.

 

Regler för medlemskap

Föreningen är öppen för alla över 18 år som godtar stadgarna, betalar gällande medlemsavgift och uppfyller sina åtagande i övrigt. Alla medlemmar har närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.   

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller ett år från den månad betalningen sker (ex. betalar du din medlemsavgift den 15 maj 2019 gäller ditt medlemskap tom. 30 april 2020). 

 

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.