PMS-Förbundet | Bli medlem
153
page-template-default,page,page-id-153,page-child,parent-pageid-86,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Gå med och hjälp oss att sprida kunskap

Nu kan man gå med i PMS-förbundet på riktigt och stötta förbundets uppbyggnad!
Sätt in det belopp som stämmer in på dig: 150 kr för student, 250 kr vuxen, 400 kr hushåll där flera vill vara med, på konto 53301013635 eller bankgiro 586-1307. Som medlem kan du ta del av nätverk, aktiviteter, nyheter och rabatter.

 

Regler för medlemskap

Föreningen är öppen för alla som godtar stadgarna, betalar gällande medlemsavgift och uppfyller sina åtagande i övrigt. Alla medlemmar har närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.

Familjemedlemskap innefattar partners, samt hemmavarande barn, på samma adress.

Medlemskapet ger två röster på årsmötet samt andra kallade möten med omröstning. Vilka i familjemedlemskapet som ska rösta skall meddelas skriftligen till styrelsen minst en (1) vecka före det aktuella mötet.

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.